BLOG 1: Hebben we hier ook Pepper?

verschenen op tobekinderopvang.nl

 

Pepper

De leerlingen staan in groepjes van vier verspreid over de ruimte om een scène voor te bereiden. Ze moeten niet alleen bedenken wat er in hun scène gebeurt, het moet ook nog eens in het Engels. Na een minuut of vijf komt David naar me toe. David: “Mevrouw, hebben we hier ook papier?” Ik: “Could you ask me in English, please?” David, met een grote glimlach: “Ja, natuurlijk. Mevrouw, hebben we hier ook pepper?” Bijna de hele zin in het Nederlands met als toetje nog een Engelse specerij en toch geef ik hem een compliment. Omdat hij het heeft geprobeerd.

Run for your life

Ik was 13 toen ik met mijn vader, zus en broertje op fietsvakantie ging naar Engeland. Ik was net over naar de tweede klas van de middelbare school met een 9 voor Engels en was er helemaal klaar voor. Met de ferry voeren we naar Hull en de eerste nacht verbleven we in een Bed & Breakfast in York. De eerste ochtend liep ik de slaapkamer uit naar de trap om naar beneden te gaan voor het ontbijt. Ik was in de volle overtuiging dat mijn vader, zus en broer achter me aankwamen. Ik wil nét de eerste tree naar beneden nemen als ineens de vrouw des huizes onderaan de trap verschijnt. Ze kijkt me aan. Ik verstijf. Ze begint tegen me te praten. In het Engels. Een echt Engels iemand gaat tegen mij praten! In blinde paniek kijk ik naar achteren voor hulp, maar daar staat niemand. Ik sta er alleen voor. Wat ze vraagt weet ik niet. Dat het een vraag is, hoor ik nog net, maar mijn oren en hersenen doen het niet meer. Mijn antwoord op haar vraag moet iets geklonken hebben als “Wuhrlkgfblsh”. Ik roep mijn vader en trek een spurt terug naar de slaapkamer. Met mijn 9 voor Engels.

Durven praten

Je kunt nog zo goed op papier zijn, als je niet durft te praten, dan heb je weinig aan je goede rapportcijfer. Hoe sneller je leert over je angst om te spreken (lees: over je angst om fouten te maken) heen te stappen, hoe meer profijt je ervan hebt. Drama is een heel doeltreffend middel om op speelse manier onbewust beter te worden in het spreken en verstaan van Engels. En dat je daarbij fouten mag maken, spreekt voor zich. Ik zeg altijd tegen mijn klassen dat ik van fouten hou. “Zeg het maar in Denglish!” (mix of Dutch and English) “Maak maar zo veel mogelijk fouten, als het maar in het Engels is.” Als ik zelf even een woord niet weet in het Engels, zeg ik het in het Nederlands met een sterk overdreven Engels accent. “You will have to afsprrreek dat.” Alles om de leerlingen te laten weten dat fouten maken prima is en proberen meer dan het halve werk.

Twee spelletjes in het Engels

1. The one in the middle

Alle kinderen zitten op stoelen in de kring. Ga in het midden staan en zeg iets over jezelf in het Engels, bijvoorbeeld: ”I have brown eyes.” Iedereen die ook bruine ogen heeft, gaat staan. Iedereen die staat, zoekt nu een nieuwe lege stoel op. Jij gaat zelf ook op een lege stoel zitten, zodat er één kind geen stoel heeft en in het midden komt te staan. Deze jongen of dit meisje zegt vervolgens iets over zichzelf en de stoelenveroverij herhaalt zich. Een kind in het midden kan alles zeggen over zichzelf, als het maar in het Engels is. Iets over de vakantie, hobbies, familie, geboortedatum, woonplaats, leeftijd etcetera. Weet hij of zij niet hoe je het zegt in het Engels, dan kunnen de andere kinderen helpen.

2. Simon says

De Engelse variant van het spel ‘Commando’. Zeg je voor je opdracht ‘Simon says’ dan moeten de kinderen dat uitvoeren. Zeg je dat niet, dan moeten ze niets doen. Hierbij kun je eindeloos veel soorten opdrachten geven:

 • Touch your nose / left knee/ ears / head……
 • Point to the door / the floor / your neighbour / yourself……
 • Spin around / step forward / step sideways / hands up in the air
 • Sing / cry / laugh / shout / dance / wave ….

Het is ook leuk als een kind jouw rol mag overnemen na een bepaalde tijd.

Ferry blij

De les erop heb ik een busje peper meegenomen voor David. Hij was er ‘ferry blij’ mee.

 

BLOG 2: Krijg je hier nou voor betaald?

verschenen op tobekinderopvang.nl

 

Betaald

Ik sta op een vroege maandagochtend voor de klas uit te beelden hoe een kip reageert als ze erachter komt dat haar ei gestolen is. Terwijl ik dit aan het doen ben, zie ik vanuit mijn ooghoek dat een leerling me gebiologeerd aankijkt. Er verschijnt een grijns op zijn gezicht. Alsof hij ineens een grappige gedachte krijgt. Als ik klaar ben, gaat zijn hand direct de lucht in. Ik: “Robert, zeg het eens.“ Robert: ”Krijg je hier nou voor betaald?” Ik: “Jazeker.” Robert: “Briljant!”

Ik blijf altijd spelen

En Robert heeft gelijk. Hoe briljant is het dat ik betaald krijg om te spelen? Toen ik twaalf was en mijn oudere zus veertien snapte ik er werkelijk niets van dat zij boven met haar vriendinnen op haar kamer ging praten. Praten? De hele middag? Kon er iets saaier zijn dan dat? Ik heb daar en toen gezworen aan mezelf: ‘Ik blijf altijd spelen.’ Ik was daar stellig van overtuigd. (Als ik nu helemaal eerlijk ben, dacht ik letterlijk: “Ik blijf altijd buiten spelen”, maar de strekking blijft hetzelfde, vind ik ?.) En ik heb woord gehouden. Mijn baan bestaat uit spelen, ik speel elke dag voor de klas of in een voorstelling en vind het nog steeds het leukste wat er is.

Spelen geeft vrijheid

Mijn leerlingen houden er ook van. De meesten dan. Niet alle leerlingen staan uit zichzelf te springen als ze horen dat drama op het menu staat, maar als ze merken dat ik ze nooit voor het blok zet en zorg dat het altijd veilig voor ze is, dan gaan zelfs de schuwste kinderen uiteindelijk om. Want drama brengt vrijheid. Vrijheid om te experimenteren met gedrag, vrijheid om daarheen te gaan waar je anders nooit zou komen, vrijheid om alle beroepen van de wereld te zijn, vrijheid om te zeggen wat je wil, vrijheid om je impulsen te volgen, om eens niet zo goed na te denken maar gewoon te doen wat er in je opkomt, om je fantasie de vrije loop te laten, om een rokje aan te doen als je een jongen bent en dat niemand dat dan gek vindt, vrijheid om dingen te laten gebeuren die in het echt helemaal niet kunnen, om te zijn wie je bent en te voelen wat je voelt…. en ik kan zo nog wel een uur doorgaan.

Uitbeeldspelletjes

Uitbeelden stond dus op de agenda die maandagochtend. Anne heeft een vlag geplant op de piek van een berg, Ilias en Binc moesten oppassen voor een ontsnapte tijger en Sophia vond een trouwring in haar appel.

Wil je je jezelf ook eens wagen aan uitbeeldspelletjes, dan zijn dit twee heel leuke, Het enige dat je nodig hebt zijn kaartjes met verschillende WIE, WAT, WAAR en HOE.

 1. Verdeel de groep in twee teams en vertel vervolgens welke categorie er uitgebeeld gaat worden: WIE, WAT, WAAR of HOE. Eerst is team A aan de beurt. Twee spelers uit team A beelden samen zonder geluid of woorden het begrip uit. De rest van team A raadt. Zodra het begrip geraden is, zijn de volgende twee spelers uit team A aan de beurt, enzovoorts. Tel na 3 minuten hoeveel begrippen zijn geraden. Kan team B deze score verbeteren?
 2. Kies vier spelers uit. Spelers B, C en D gaan naar de gang en speler A komt voor de groep te staan. Geef speler A een kaartje en vertel dat hij/zij straks twee (of drie of vier, wat jij kiest) begrippen moet uitbeelden voor speler B. Speler A leest de begrippen en onthoudt ze. Speler B komt terug van de gang, kijkt naar dat wat speler A uitbeeldt en doet haar of hem op hetzelfde moment na. Nu gaat speler A zitten en komt speler C van de gang.  Speler B beeldt de begrippen uit, zonder hulp van speler A, en speler C doet B na. Speler D komt nu van de gang en doet na wat speler C uitbeeldt. Kan speler D de WIE, de WAT, de WAAR én/of de HOE van de kaartjes raden?

En de kip?

Met de kip is het nooit meer goed gekomen. Van verdriet om het gestolen ei stierf zij een vroege, dramatische dood.

BLOG 3: The human object

een dramales in het Engels voor groep 7/8

verschenen in Praxisbulletin sept '21

 

“Ik had bijna niet door dat het in het Engels was!” verzucht Sarah opgelucht. Voordat de les begon, had ze haar zorgen geuit. Drama vond ze dan wel leuk, maar het was zo jammer dat het niet in het Nederlands was. Haar Engels was niet zo goed. Ik stelde haar gerust: “Doe maar gewoon mee, dan zal je zien dat het meevalt. En misschien word je stiekem ook nog beter in Engels.”

 

Ik gebruikte het woord stiekem, omdat het ook min of meer stiekem gaat. Ongemerkt en spelenderwijs leren de kinderen van een dramales in het Engels niet alleen hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en hun fantasie te trainen, maar ook hun spreek- en taalvaardigheid in het Engels te verbeteren. De passieve en actieve woordenschat wordt groter en de kinderen spreken makkelijker. Bovendien beklijft de taal beter, simpelweg omdat de kinderen de taal aan den lijve ondervinden. Omdat niet alleen de hersenen, maar ook het lijf in beweging is, worden meerdere onderdelen van het brein tegelijkertijd geactiveerd en daardoor worden er meer verbindingen gemaakt. En het mooie is dat als kinderen er even niet uitkomen in het Engels, ze bij drama altijd nog de mogelijkheid hebben hun lichaamstaal te laten spreken.

 

Leuk al die voordelen, maar geef eens een les die ik gelijk kan toepassen. Komt ‘ie. Tijd voor de les!

 

 1. 10 seconds

In het spel ‘10 seconds’ komt het thema van deze les alvast aan bod: objects. Verdeel de groep in teams van 4 of 5 spelers. Deze teams verspreiden zich over de ruimte. Noem nu steeds een ander voorwerp in het Engels, zoals a house, a car, a bicycle, the Eiffel tower. Dit voorwerp moet elk team uitbeelden, waarbij ze niets anders mogen gebruiken dan zichzelf en iedere speler onderdeel is van het voorwerp. Hiervoor geef je ze steeds 10 seconden die je hardop aftelt, ten, nine, eight tot zero en bij zero eindigen alle groepjes in een freeze. Loop rond en kies een winnaar uit: zij die het voorwerp het origineelst of het beste hebben uitgebeeld. Een groep die na 0 nog beweegt, kan sowieso geen punt verdienen. Misschien weten de kinderen ook nog leuke voorwerpen om uit te beelden?

 

 1. Voorbereiding

‘The Human Object’. Vertel de kinderen dat je ze straks in groepjes van vier of vijf gaat indelen en dat ze een scène moeten maken, waarbij er twee kinderen acteur zijn en twee of drie kinderen de voorwerpen spelen. Geef elke groep een lijstje met een locatie en zes voorwerpen die ze tenminste in hun stukje moeten verwerken. (-> Wil je de locaties en de voorwerpen in je mailbox? Mail me even! info@dramanerds.nl) Ze mogen er ook nog meer objecten bij bedenken en helemaal leuk is het als sommige voorwerpen geluid maken. De acteurs hoeven niet te spreken in het stukje, maar als ze het doen, dan natuurlijk in het Engels. Geef de groepjes 10 a 15 minuten voorbereidingstijd.  Geef deze uitleg niet alleen verbaal, maar laat tijdens de uitleg ook zien wat je bedoelt. Gebruik een kind als deur, als kapstok of de hand van een kind als tandenborstel, zodat ook voor iedereen duidelijk wordt wat je bedoelt. Leg uit dat acteurs wel zoveel mogelijk met hun gezicht naar het publiek moeten spelen, maar dat dat voor de voorwerpen niet zo belangrijk is.

Tijd om te oefenen! Loop rond om te helpen bij groepjes die dit nodig hebben en geef af en toe aan hoeveel tijd ze nog over hebben.

 

 1. The Human Object

De groepjes spelen nu om beurten hun scène en aan het publiek vraag je te onthouden welke voorwerpen ze in het stukje hebben gezien en alvast te bedenken hoe die voorwerpen in het Engels heten. Na het stukje en het applaus vraag je het publiek welke voorwerpen ze hebben herkend. De woorden die niet geraden zijn, vraag je aan de spelers zelf.

 

 1. Nabespreking

Rond de les af met een nabespreking en vraag de kinderen welke woorden ze hebben geleerd, welke woorden ze al kenden, welke woorden jullie thuis gaan opzoeken, hoe ze zich voelden om op te treden voor de klas, welk stukje ze goed gedaan vonden en waarom. En ook hier: geef complimenten voor wat ze allemaal hebben gepresteerd.

 

Inmiddels is Sarah niet meer bang. Niet voor drama en niet voor Engels. Want het is zoals bij veel dingen die je eng vindt:

Gewoon Vaak Doen!

 

TIPS DRAMALES

OPBOUW

Een ideale dramales bestaat uit vier onderdelen.

 

 1. Warming-up. Kinderen komen niet goed tot hun recht op het podium als ze nét daarvoor achter een tafeltje keersommen hebben zitten maken. Begin daarom met een gezamenlijke opwarmer of spelletje. De kinderen warmen hun lijven op, je hebt als groep plezier en alle neuzen staan dezelfde kant op. Dit hoeft niet lang te duren; zelfs een korte gezamenlijke warming-up voldoet. Soms wordt deze stap overgeslagen omwille van de tijd, maar het positieve effect ervan is zo sterk dat dat eigenlijk zonde is. Kies een spel dat het thema van de les alvast introduceert.
 2. De kinderen krijgen de opdracht een scène te maken die ze daarna de anderen gaan laten zien en bereiden deze voor in groepjes.
 3. De kinderen spelen de voorbereide scènes en het publiek krijgt een kijkopdracht mee. Hoe het ook ging, elk optreden wordt altijd beloond met applaus en na het applaus stel je het publiek vragen over hun kijkopdracht.
 4. Nadat alle stukjes zijn geweest, is het fijn om als afsluiting nog even te evalueren. Wat vonden jullie moeilijk, leuk, grappig, mooi? Waarom? Welke nieuwe woorden heb je geleerd? Hoe voelde je je bij het optreden? Etcetera.

 

VEILIGE SFEER

Bij drama is een veilige en gezellige sfeer van levensbelang. Hierbij hoort alles wat bij een gezonde groepsdynamiek hoort: iedereen luistert naar elkaar, er wordt niet uitgelachen en de kinderen hebben aandacht voor wat de anderen doen. De leerkracht maakt altijd de groepjes, je mag het bij drama altijd even niet weten en als je iets écht niet durft, dan hoef je het niet te doen. Fouten bestaan niet en in het publiek ben je helemaal stil, tenzij het grappig is, dan mag je natuurlijk wel lachen.

 

PRAATJE PLAATJE DAADJE

Praatje, plaatje, daadje werkt in de sportles, maar ook heel goed bij drama. Wees expressief in je uitleg, zodat ook de kinderen die het Engels niet helemaal goed begrijpen ook snappen wat ze moeten doen. En hoe expressiever jij bent, hoe meer de kinderen zelf durven.

 

STEM, GEZICHT EN LIJF

Leer de kinderen dat het belangrijk is als het publiek alles goed kan zien en horen. Dit betekent dat ze op het podium luid en duidelijk moeten spreken, zoveel mogelijk met hun gezicht naar het publiek gaan staan en duidelijk met hun lijf en gezicht laten zien wat ze bedoelen.

 

TIPS ENGELS

ENGLISH ONLY

Praat zelf de hele les in het Engels. Geef dus alle instructies in het Engels en stimuleer de kinderen ook alles in het Engels te zeggen. Als een kind niet weet hoe hij of zij iets Engels zegt, mogen ze het gerust in het Denglish proberen, een mix van Dutch en English. Zo lang ze het maar proberen.

Uitzondering op de English only spelregel is als iets heel persoonlijk wordt, want dan spreekt iedereen namelijk het liefst zijn of haar moedertaal. Schakel dan gerust over op het Nederlands.

 

COMPLIMENTEN

Geef veel complimenten. Als de Denglish zin maar één woord Engels bevat, dan kan dit al een hele overwinning zijn voor een kind.

 

FOUTEN MAKEN

Stimuleer de kinderen fouten te maken in het Engels. Dit klinkt tegenstrijdig met je doel - de kinderen zo goed mogelijk Engels leren te praten - maar dat is het eigenlijk niet. Het grootste struikelblok bij een nieuwe taal spreken blijkt namelijk de angst om fouten te maken. Als je die drempel weg kan nemen, dan heb je al meer dan de helft gewonnen. Laat de kinderen voelen dat het absoluut niet erg is om het niet perfect te doen.

 

SPELLEN

Soms weet een kind precies wat hij wil zeggen, maar zegt het niets omdat hij bang is om het verkeerd uit te spreken. Je kunt dan vragen of het kind het woord wel kan spellen.

 

NIET ALTIJD WETEN

Pas de regel ‘Het is niet erg om fouten te maken’ ook op jezelf toe. De meesten van ons zijn nou eenmaal geen native speakers! Zo laat jij zien dat je ook aan het leren bent. Zet de woorden waar jullie samen niet uitkomen onder elkaar op één kant van een bord en zoek ze later samen op. Of geef het op als huiswerk.  Misschien is er een kind in de klas dat wel weet wat het woord is in het Engels. Fijn, zo leer je van elkaar.