Gebruik van de WIEWATWAARHOE-kaartjes

 

WIEWATWAARHOE-kaartjes kun je op vele manieren gebruiken. Laat je creativiteit de vrije loop. Gebruik ze bij één van de 150 improvisatievormen op de pagina 'improvisatie'. Brainstorm met collega's. Haal ideeën uit het boekje 250 energizers........of lees de suggesties hieronder.

UITBEELDEN I

Verdeel de groep in twee teams. Kies een categorie uit: WIE, WAT, WAAR of HOE. Eerst is team A aan de beurt. Twee spelers uit team A bekijken het kaartje en beelden samen zonder geluid of woorden het begrip uit. Als het begrip geraden is door team A, zijn de volgende twee spelers uit team A aan de beurt. Tel na drie minuten hoeveel begrippen er zijn geraden. Kan team B deze score verbeteren?

GESLOTEN VRAGEN STELLEN

Eén van de spelers staat voor de groep en leest één van de begrippen van een kaartje voor zichzelf (of bekijkt het plaatje, in het geval van WIEWATWAARHOE Image). Dit is WIE, WAT, WAAR of HOE hij/zij is. Met gesloten vragen, die alleen met ja of nee beantwoord mogen worden, proberen de anderen uit te vinden wie, wat, waar of hoe de speler is.

KLETSEN/SPREEKVAARDIGHEID

Je kunt de kaartjes gebruiken als startpunt voor een gesprek, waarbij je allerlei vragen kunt bedenken, bijvoorbeeld....

WIE - Zou je dit willen zijn/worden? Waarom wel? Waarom niet? Hoe zou een dag eruit zien voor deze WIE? Ken je iemand die dit beroep heeft?

WAT - Is dit iets wat vaak gebeurt? Heb je dit zelf wel eens gedaan of is dit je wel eens overkomen? Wat zou je doen als dit je overkwam?

WAAR  - Ben je hier weleens geweest? Zou je hier naartoe willen gaan? Hoe ziet het er hier uit? Wat is leuk hier en wat is minder leuk? Stel je voor dat je hier woonde, hoe zou dat dan zijn?

HOE  - Voel je je wel eens zo? Wat voel je dan? Hoe kan je zien dat iemand zich zo voelt? Kan je het nadoen? Wanneer voel je je zo?

....en alle andere vragen die je kunt bedenken.

UITBEELDEN II

Kies vier spelers uit. Spelers B, C en D gaan naar de gang en speler A komt voor de groep te staan. Geef speler A een kaartje en vertel hem/haar dat hij/zij straks twee (of drie of vier, wat jij kiest) begrippen gaat uitbeelden voor speler B. Speler A leest de begrippen en onthoudt ze. Speler B komt terug van de gang, kijkt naar dat wat speler A uitbeeldt en doet haar of hem op hetzelfde moment na. Speler B raadt niet hardop, maar onthoudt de begrippen zoals hij of zij ze heeft begrepen. Nu gaat speler A zitten en speler C komt van de gang.  Speler B beeldt de begrippen uit, zonder hulp van speler A. en speler C doet B na. Speler D komt nu van de gang en doet na wat speler C uitbeeldt. Kan speler D uiteindelijk de WIE, de WAT, de WAAR én/of de HOE benoemen? Als je wilt, kun je dit ook gieten in de vorm van een moordonderzoek: wie is de moordenaar, wat is er gebeurd, waar vond de moord plaats en hoe voelde het slachtoffer zich?

VERTELLEN I

Kies vier spelers uit. Spelers B, C en D gaan naar de gang en speler A komt voor de groep te staan. Geef speler A een kaartje en vertel dat hij/zij straks een verhaal gaat vertellen aan speler B waarin alle vier de begrippen voor moeten komen. Speler A mag dit even voor zichzelf voorbereiden en geeft daarna het kaartje weer aan jou terug. Speler B komt terug van de gang en luistert naar het verhaal van speler A. Nu komt speler C van de gang en speler B vertelt het verhaal door, zonder hulp van speler A. Speler D komt nu van de gang en krijgt het verhaal te horen van speler C. Kan speler D de WIE, de WAT, de WAAR en de HOE in het verhaal ontdekken?

MEER SPREEKVAARDIGHEID / WOORDENSCHAT

Je kunt de kaartjes heel goed inzetten bij het oefenen van de spreekvaardigheid en/of woordenschat. Enkele ideetjes:

* Welk team kan er het meeste rijmwoorden bedenken op het genoemde begrip?

* Wie maakt de grappigste zin met alle vier de begrippen van een kaartje?

* Welke WIE (of WAT, WAAR of HOE) van twee kaartjes spreekt je het meeste aan en waarom?

* Wie weet als eerste de verleden tijd van de WAT? (Image en Junior)

* Het team dat weet wat alle 4 de woorden betekenen (of hoe het wat ze zien, Image) op 1 kaartje, mag het kaartje houden.

* Wie kan een synoniem / de meeste synoniemen voor de HOE bedenken?

* Welk team weet als eerste het tegenovergestelde van de HOE?

* ....etcetera.....

ASSOCIATIE

Verdeel de groep in kleinere groepjes van een stuk of vijf spelers. Deel aan elk groepje een ander kaartje uit terwijl één speler per groepje zijn of haar ogen dichthoudt; dit is speler A. Geef aan met welke categorie jullie gaan spelen (WIE, WAT, WAAR of HOE). De spelers die mogen kijken, bekijken het woord/het plaatje in die categorie. Dan wordt het kaartje ondersteboven gelegd en mag speler A de ogen open doen. Elke speler zegt één woord tegen speler A, namelijk zijn/haar eerste associatie op het gelezen woord. Kan speler A het woord raden? Nu is het de beurt aan speler B.

INSPIRATIE

Je geeft de leerlingen een opdracht om een scene te maken in groepjes en één groepje komt er maar niet uit. Je geeft een vrije schrijfopdracht en een leerling zit maar voor zich uit te staren - geen ideeën. Geef de kaartjes dan eens ter inspiratie. Door het bekijken van al die begrippen of het zien van alle tekeningen ontstaan er vanzelf ideeën.

ACTEREN I

Verdeel de spelers in groepjes van drie of vier en geef elk groepje een kaartje. Vertel ze hoeveel/ welke van de vier begrippen ze moeten gebruiken in een scène. De groepjes bereiden allemaal een toneelstukje voor. Nadat een stukje gespeeld is, raadt het publiek welke WIE, WAT, WAAR en/of HOE ze hebben gezien.

ACTEREN II

Verdeel de spelers in tweetallen en geef elk duo twee kaartjes. Vertel ze dat ze een scène gaan voorbereiden waar ze in het begin van het stukje zich de HOE voelen van het ene kaartje en aan het einde van het stukje de HOE van het andere kaartje. Ze maken bijvoorbeeld een stukje waarin ze zich allebei eerst verdrietig voelen en aan het einde boos. De spelers moeten ook een reden bedenken waarom de verandering plaatsvindt. De groepjes bereiden allemaal een toneelstukje voor. Nadat elk stukje gespeeld is, raadt het publiek welke van welke HOE naar welke HOE de spelers veranderden en vooral wat de reden van de verandering was. 

IMPROVISEREN

Een WIE, WAT, WAAR of HOE is een uitstekend startpunt voor elke improvisatie, inspringspel of geleide fantasie. Zie pagina 'Improvormen' op deze site voor meer dan 150 ideeën.

TEKENEN I

Dit is een idee alleen voor WIEWATWAARHOE met woorden. Verdeel de groep in twee teams. Kies een categorie en laat een speler van team A tekenen wat er op het eerste kaartje staat. Zodra dit geraden is, is speler 2 van team A aan de beurt met het volgende kaartje. Ga zo door tot er drie minuten voorbij zijn en tel de goed geraden kaartjes. Nu is het tijd voor team B.

TEKENEN II

Geef iedereen een kaartje. De opdracht is een tekening te maken waarin alle vier de begrippen van één kaartje in verwerkt worden.

DIALOGEN SCHRIJVEN

Verdeel de groep in tweetallen en geef elk tweetal een vel papier. Geef ieder duo een kaartje en zeg dat in hun dialoog alle vier de begrippen gebruikt moeten worden. De duo's bedenken allemaal een dialoog van minstens acht regels. Als de dialogen af zijn, kunnen ze voorgelezen, maar ook met wat voorbereiding gespeeld worden voor de rest van de groep.

VERTELLEN II 

Verdeel de groep in tweetallen. Eén van de twee begint een verhaal te vertellen en zodra hij/zij één van de vier begrippen gebruikt, neemt de ander het verhaal over. Als de tweede verteller een ander begrip van het kaartje gebruikt, gaat de beurt weer over naar verteller 1, tot alle vier de begrippen zijn gebruikt.

CREATIEF SCHRIJVEN

Geef iedereen een kaartje en geef de opdracht een verhaal te schrijven waarin alle vier de begrippen voorkomen. Je kunt het verder vrij laten, maar je kunt de schrijvers ook een thema meegeven, zoals bijvoorbeeld 'griezelverhaal', 'toekomstdroom', 'een bijzondere ontmoeting' of 'afscheidsbrief'.

OVERLOPEN

Kies een plek waar je alle ruimte hebt en bepaal een begin- en een eindlijn. De spelers lopen van de ene naar de andere lijn steeds op  een andere manier, namelijk de HOE die steeds wisselt en die jij steeds roept. Je kunt hierbij ook de intensiteit van de HOE aangeven, waarbij 1 staat voor een heel klein beetje en 10 voor het allerextreemst en alles ertussenin.