Download 3: Posters

€ 1,50

Vier posters op A4-formaat om in de klas te hangen:

A. De 5W's en 1H: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. / B. De 4 basisemoties: blij, boos, bedroefd en bang. / C.  Tableau vivant: de regels voor een goed tableau / D. De 5 belangrijkste onderdelen van de verhaallijn. Digitale download, dus geen fysiek product.